Danas prirodna kozmetika bolja opcija od ostalih

Kad je prirodna kozmetika u pitanju, to su proizvodi koji sadrže samo prirodne sirovine, kao što su biljni ekstrakti, minerali, životinjski proizvodi ili mikroorganizmi. Ove se sirovine dobivaju fizikalnim postupcima, kao što su filtracija, ekstrakcija, sušenje, destilacija, prešanje, mljevenje, liofilizacija …